Logo Sekolah

Logo Sekolah

Sunday, 4 September 2011

TUJUAN PENUBUHAN PANITIA

  1. Memastikan matlamat dan objektif pengajaran dan pembelajaran tercapai secara terancang dan berkesan selaras dengan kehendak FPN.
  2. Meningkatkan mutu pencapaian akademik.
  3. Mewujudkan semangat kerjasama, saling membantu dan berkongsi fikiran, pengalaman serta kepakaran untuk memperbaiki kecekapan dan kekesanan.
  4. Mengemblengkan tenaga bagi merancang, mengelola, melaksana, mengawal dan menilai aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
  5. Bekerjasama dengan panitia dan persatuan mata pelajaran lain bagi mewujudkan interaksi antara guru dan pelajar.
  6. Bekerjasama dengan panitia sekolah lain untuk bertukar pendapat fikiran dan bahan bagi tujuan peningkatan profesionalisme guru.
  7. Membantu pihak sekolah mengurus dan menyelia mata pelajaran secara terancang, teratur dan berkesan.
  8. Mengelola dan memastikan penggunaan sumber secara kerap dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pelajaran.

No comments:

Post a Comment