Logo Sekolah

Logo Sekolah

Sunday, 4 September 2011

Visi, Misi Dan Matlamat

VISI

Sekolah unggul penjana generasi terbilang


MISI

Membangun potensi individu melalui pendidikan berkualiti


MATLAMAT

  1. Melahirkan bangsa Malaysia.
  2. Melahirkan insan beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan sejahtera.
  3. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara.
  4. Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.

No comments:

Post a Comment